Náš oddíl :)

S.K. a K.S. Dakota vznikla v roce 2001. Jako občanské sdružení se věnuje pravidelné celoroční zájmové činnosti v oblasti volného času dětí a mládeže.  Kromě pravidelných schůzek kmenů a klubů pořádá jarní, letní a podzimní tábory, Dny dětí, a další zajímavé akce pro děti nejen z oddílu, ale i pro děti, které do oddílu pravidelně nechodí.

Více informací se dozvíte na www.skaksdakota.cz

AKIČITATEČA (v překladu z indiánštiny "malý bojovník") je novým kmenem SK a KS Dakoty, který byl založen v září roku 2013. Je určen pro děti, které chodí do poslední třídy mateřské školky a první třídy školy základní, tedy pro děti ve věku 5 - 7 let.

Pravidelné schůzky probíhají každý čtvrtek od 16 do 18 hodin v naší klubovně v Ostravě - Hrabůvce (v objektu bývalé školky na ulici Na Mýtě). Hrajeme nejrůznější hry a užijeme si spoustu zábavy. Učíme se vázat uzly, táboření v přírodě, poznávat rostliny a živočichy a spoustu dalších zajímavých věcí. Jednou nebo dvakrát do měsíce jezdíme na výpravy a víkendovky. Výprava je jednodenní výlet, víkendovka jsou dva až tři dny v klubovně nebo na nějaké chatě či pod stanem v přírodě.

Za naši snahu jsme patřičně odměněni oddílovými penězi tzv. "mozoly". Za ně si dvakrát ročně (před Vánocemi a před letními prázdninami) můžeme na mozolové burze koupit nejrůznější věci - baterky, karimatky, ešusy, deskové a karetní hry, míče, kuličky, knihy, plyšáky, puzzle a spoustu dalších věcí.

V oddíle platíme členské příspěvky a to 70,-Kč/měsíc (350,-Kč za pololetí). Za tyto peníze nám vedoucí kupují odměny, přispívají na výpravy a víkendovky a nakoupí nám na mozolovou burzu. Vedoucí za práci v oddíle nejsou nijak finančně ohodnoceni a vše dělají ve svém volném čase a velice rádi :)

 


Kontakt

Martin "Střední" Štorkán

777 616 813


Přihlášení na akci Akičitateči

Toto přihlášení neplatí pro akce se závaznými přihlášky! Vyplňte prosím níže uvedené údaje: